Jak działa translator

W zależności od stopnia zaawansowania, translator może działać na kilku poziomach tłumaczenia, charakteryzujących się różnym poziomem wierności względem oryginału:

  • wyraz po wyrazie lub fraza po frazie - najprostsze z nich, to tłumaczenia, które jak sama nazwa wskazuje przekładają tekst raczej dosłownie, bez zachowania szerszego kontekstu i konstrukcji zdania
  • tłumaczenie z uwzględnieniem składni oraz tłumaczenie z uwzględnieniem semantyki - dokonują już analizy budowy zdań i biorą pod uwagę, jakiego typu bytami są obiekty występujące w konstrukcji
  • tłumaczenie z uwzględnieniem kontekstu - system taki stosowany jest w Translatica, dzięki takiemu rozwiązaniu potrafi ona dobrać najlepszy obcojęzyczny odpowiednik do danego słowa, w zależności od kontekstu w jakim dane słowo występuje, a przez to stoi wyżej w hierarchii zaawansowania tłumaczeń automatycznych
  • tłumaczenie z uwzględnieniem wiedzy o świecie - symuluje ludzkiego tłumacza obeznanego w tematyce tekstu. Algorytm tłumaczenia stara się zrozumieć tłumaczony tekst, czyli przedstawić go w formie pewnej reprezentacji wiedzy. Do tego celu niezbędna jest wiedza o świecie (a w praktyce o wybranej dziedzinie) podana w pewnej czytelnej dla komputera (czyli skodyfikowanej) formie,/li>

Dla systemu Translatica podstawową jednostką tłumaczenia jest zdanie. W pierwszym kroku dokonuje on jego analizy składniowej, w wyniku której opracowuje strukturę w postaci drzewa.

Przykładowo dla zdania "Wcale mi się nie podobasz" drzewo to ma postać

schemat struktury zdania

Drugim krokiem jest przekształcenie go w odpowiadającą mu strukturę w języku obcym. W języku angielskim wynik prezentowałby się następująco:

schemat struktury zdania w języku angielskim

Z tak utworzonego zdania można, bez większej trudności, wygenerować odpowiednią formę zdania wyjściowego.

Oczywiście droga prowadząca do tego efektu nie jest prosta, dlatego też stworzenie tak doskonałego systemu, jakim jest Translatica wymagało olbrzymich nakładów pracy.

Jego aktualna wersja powstała, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych sieci semantycznych oraz pracy ekspertów, którzy nauczyli system rozpoznawania konkretnych konstrukcji oraz uczenia się, dzięki porównywaniu dostępnych tłumaczeń z korpusów tekstowych dla poszczególnych języków.

Zobacz także: