Włoski. Non c’è problema!+ Poziom średni

Podręcznik i kurs

Jeżeli znasz podstawy języka włoskiego i zamierzasz pogłębiać swoje umiejętności, kurs włoskiego na poziomie średnim jest stworzony z myślą o Tobie. Opanowanie kursu pozwoli Ci na formułowanie swobodnych wypowiedzi oraz ich umiejętne prezentowanie i argumentowanie w dyskusji. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości B1. Przygotowanie do egzaminu B1 wymaga nauki na 3-semestralnym tradycyjnym kursie językowym. Niniejszy program pozwala skrócić ten czas do 6 miesięcy i wykorzystać go bardzo efektywnie.

Zawartość

 • dialogi i teksty, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście oraz uczące objaśnienia gramatyczne
 • ćwiczenia oraz klucz z odpowiedziami do ćwiczeń
 • praktyczny słowniczek polsko-włoski i włosko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie

Szczegółowe informacje

Kurs składa się z 12 bardzo obszernych lekcji. W każdej z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego słownictwa i wyrażeń. Proces powtórek organizuje SuperMemo UX, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach. Kurs zawiera także komentarze oraz objaśnienia gramatyczne. Autor przedstawił je w sposób przystępny i zrozumiały oraz uzupełnił o serię zadań utrwalających zdobytą wiedzę i pomagających opanować gramatykę szybko i naturalnie. Aby jeszcze skuteczniej uczyć prawidłowej wymowy i akcentowania w języku włoskim, w podręczniku wszystkie samogłoski, których poprawne akcentowanie może sprawiać kłopot, zostały podkreślone, co ma duże znaczenie w treningu wymowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mamy akurat dostępu do nagrań.

 • Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.:
  • czasy futuro anteriore, futuro semplice, trapassato prossimo, passato remoto,
  • tryb rozkazujący imperativo – rozwinięcie i podsumowanie,
  • tryb łączący congiuntivo presente, congiuntivo passato, congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato,
  • tryb warunkowy condizionale composto,
  • strona bierna,
  • mowa zależna,
  • zdania warunkowe,
  • forma nieosobowa czasowników si impersonale, si passivante, formy z uno/una,
  • bezokoliczniki infinito presente i infinito passato,
  • stopniowanie przymiotników,
  • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
  • rodzajnik cząstkowy,
  • zaimek cząstkowy ne, zaimki kombinowane, zaimki względne w różnych funkcjach, zaimek względny cui,
  • liczebniki porządkowe,
  • zwroty fare bene a + bezokolicznik, stare per + bezokolicznik, stare sul punto di + bezokolicznik,
  • czasownik mi serve, farcela,
  • konstrukcja vedere/sentire qualcuno + bezokolicznik,
  • neanche, nemmeno, neppure.
 • Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:
  • przepisy kulinarne,
  • posiłki przy stole z rodziną i przyjaciółmi,
  • zakupy,
  • załatwianie różnych spraw (bank, poczta),
  • podróżowanie,
  • plany wakacyjne,
  • poruszanie się różnymi środkami transportu,
  • sytuacje drogowe: mandaty, wykroczenia, korki uliczne,
  • pogoda i zjawiska atmosferyczne, kataklizmy,
  • wiadomości prasowe,
  • związki międzyludzkie,
  • wygląd zewnętrzny,
  • opowiadanie o doświadczeniach i wspomnieniach z przeszłości,
  • biografie,
  • pisanie e-maili i SMSów.
 • Skuteczna nauka:
  • nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki włoskiego;
  • kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający blisko 2 000 ćwiczeń i objaśnień;
  • pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów włoskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie – 100 minut nagrań!

Wymagania sprzętowe programu

 • procesor 400 MHz,
 • 256 MB RAM,
 • CD-ROM
 • karta dźwiękowa
 • mikrofon
 • Windows XP, Windows Vista lub Windows 7

Zobacz także:

Włoski. Non c’è problema! Poziom średni

Włoski. Non c’è problema! Poziom średni