Rosyjski. Нет проблем!+ Poziom zaawansowany

Podręcznik i kurs

adresowane są do średnio zaawansowanych użytkowników języka rosyjskiego, dla których celem jest doskonalenie jego znajomości. Zakres materiału przygotowano zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla poziomu biegłości B2-C1. Oznacza to, że po opanowaniu kursu można bez wysiłku zrozumieć teksty i wypowiedzi oraz płynnie i spontanicznie wypowiadać się na dowolne tematy. Przygotowanie do egzaminu C1 wymaga nauki na 3-semestralnym zaawansowanym kursie językowym. Niniejszy program pozwala skrócić ten czas do 6 miesięcy i wykorzystać go bardzo efektywnie.

Zawartość

Диалоги oraz Выслушай и повтори - dialogi oraz teksty do powtarzania, pokazujące znaczenie wyrazów i wyrażeń w kontekście, uczące prawidłowego użycia w rozmowie. Łącznie ponad 8 godzin nagrań wykonanych przez lektorów rosyjskich wraz z ćwiczeniami wymowy
Новые словосочетания и выражения - listy nowego słownictwa do trwałego zapamiętania
Грамматика - komentarze gramatyczne
Комментарии - komentarze językowe i kulturowe
Упражнения - ćwiczenia leksykalne i gramatyczne przygotowane specjalnie do samodzielnej nauki
Словарь - podręczny słownik obejmujący słownictwo całego kursu.

Szczegółowe informacje

Kurs składa się z 12 bardzo obszernych lekcji. W każdej z nich nauka polega na pracy z tekstem, jego zrozumieniu oraz powtarzaniu wykorzystanego słownictwa i wyrażeń. Proces powtórek organizuje SuperMemo UX, dzięki czemu pojawiają się one w optymalnych dla uczącego się odstępach. Kurs zawiera także komentarze oraz objaśnienia gramatyczne. Autor przedstawił je w sposób przystępny i zrozumiały oraz uzupełnił o serię zadań utrwalających zdobytą wiedzę i pomagających opanować gramatykę szybko i naturalnie.

 • na przedstawiony materiał gramatyczny składają się między innymi:
  • użycie słowa ,,procent'' w połączeniu z liczebnikami,
  • wyrażenia ułamkowe,
  • konstrukcje czynne i bierne,
  • imiesłów czynny czasu przeszłego, imiesłowy przysłówkowe, imiesłów przymiotnikowy bierny czasu teraźniejszego,
  • tryb rozkazujący wybranych czasowników.
 • wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:
  • oferty pracy i życiorys,
  • przedstawienie stylu neutralnego i potocznego,
  • podstawowe słownictwo dotyczące ekonomii, policji, wymiaru sprawiedliwości i polityki,
  • moda, zakupy, czas wolny i hobby,
  • prasa, telewizja,
  • elementy kultury i historii rosyjskiej.
 • ponad 1 000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki,
 • ponad 2 000 ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych w formie przygotowanej specjalnie dla kursów językowych,
 • czytanki i dialogi w języku rosyjskim,
 • na końcu książki oraz w programie multimedialnym zamieszczony został podręczny słowniczek, złożony z wyrazów i zwrotów użytych w kursie,
 • zintegrowany z programem, zaawansowany analizator wymowy, pozwalający użytkownikom w domowym zaciszu doskonalić wymowę, a przez to ośmielić do mówienia w języku obcym,
 • tematykę kursu oraz zagadnienia gramatyczne przygotowano na podstawie wytycznych Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Materiał tego kursu skutecznie przygotowuje do egzaminu telc na poziomie C1.

Wymagania sprzętowe programu

 • procesor 400 MHz,
 • 256 MB RAM,
 • CD-ROM
 • karta dźwiękowa
 • mikrofon
 • Windows XP, Windows Vista lub Windows 7

Zobacz także:

Rosyjski. Нет проблем! Poziom zaawansowany

Rosyjski. Нет проблем! Poziom zaawansowany

cena promocyjna*: 45,00 zł
* Sprzedaż realizowana na stronach sklep.educhmura.pl. Za ewentualne różnice w cenach nie odpowiadamy.